top of page

Jeg tilstreber en klassisk balanse i mine arbeider, og jeg legger ikke skjul på at mange av mine bilder relaterer seg til tidligere - gjerne modernistiske – kollegers billedspråk. Dette tilhører min bakgrunn og utdannelse, og jeg ser ingen hensikt i å fornekte dette. Dog vil jeg alltid prøve å unngå epigoneriet. Den rytmiske helhet jeg tilstreber er helt og holdent min egen, jeg forsøker stadig å finne det punkt hvor jeg føler at hvert enkelt element i komposisjonen faller på plass. Jeg lykkes ikke alltid, men jeg forsøker!

Jeg er nå tilknyttet galleriet  KB Contemporary. Galleriet ligger i Frydenlundgata 12, og er ledet av den erfarne galleristen og kuratoren Knut Blomstrøm.

Eventuelle henvendelser ang. mitt arbeid skjer til galleriet. Se Kontakt.

REFERANSER

Hilde Mørch:

 

 

"Erik Wessels fotoserie innbyr til assosiasjoner
tilbake til svunne tider, samtidig som de på mange måter 
er tidløse og kan oppfattes som abstraherte, harmoniske 
komposisjoner Utstillingen var sterk, estetisk, 
solid og godt gjennomført."
( Fra omtale av utstillingen "Bilder fra en samlers hus" Trafo Kunsthall 
2016
)

Hilde Mørk er leder av
Kunsthistorisk Prosjektsenter.
Hun er kunsthistoriker med

mag.art, kurator og forfatter.

Lars Elton:

 

 

"Nå har jeg endelig fått sett Erik Wessels utstilling hos KB Contemporary. Skremmende bra bilder. Skremmende fordi jeg hater boksing (voldelig “idrett), etter min mening), bra fordi vår maleriprofessor emeritus avslører sitt mesterlige, kunstneriske sinnelag i bearbeiding av fotografiene."


(Lars Elton på Facebook)
 

Holger Koefoed:

 

 

"..........de som hadde trodd at maleriske 
problemstillinger og maler-stofflige virkninger ikke hadde noe med 
photoshop-baserte og digitalproduserte bilder å gjøre, bør revurdere  
sine synspunkter. Det er et faktum at malerkunstnerisk kompetanse 
fra senmodernismens glanstid i Norge kan komme et kunstprosjekt
i etter-modernismens tid til gode. Wessels kunst viser i så måte vei" 
(Omtale av separatutstilling i "Kunstverket Galleri" 2005)

 

 


Holger Koefoed er kunsthistoriker 
og forfatter av en rekke bøker om 
kunst. Han har vært leder av under- 
visningsavdelingen ved Nasjonal- 
galleriet i Oslo og har vært første- 
amanuensis ved Kunsthøgskolen i 
Oslo, KHiO.


 

Tommy Olsson:

 

 

"..........det vil ikke forundre meg hvis deler av publikum
konverterer til katolisismen eller oppsøker et vekkelses- 
møte som konsekvens av denne utstillimgen.
Såpass heftig er den."
( Fra kritikk av utstillingen "Uten titte12016 - bilder fra Nidarosdomen" 
Trafo Kunsthall 2017
)

 

 


Tommy Olsson er kunstner, kurator 
og musiker. Han arbeider som 
kritiker i "Klassekampen".


 

Gustav Borgersen:

 

 

"....... Å løse det fotografiske øyeblikket fra tiden, ordne formene på en flate, å innordne dem etter strengt kompositoriske krav, å etterbehandle linjer og farger, helt til man finner den rette kontrasten der og tonen her. Nærmer vi oss ikke nettopp maleriet nå?"
(Fra kritikk i Adresseavisa i forb. med utstilling i Galleri Ismene 2017)

 

 


Gustav Borgersen er universitets- 
biblotekar, fagansvarlig billedkunst 
ved NTNU, Trondheim. Han skriver 
kunstkritikker i Adresseavisa.


 

Frida Forsgren:

 

 

 

"..........det er en fryd å la øynene vandre mellom alle
myriadene av detaljer i disse fotografiene: Fra de rette 
stolryggene på gulvet, måten vokslysene i lysestakene er 
avrundet i kantene, fargespillet i glassmaleriene, til de 
maleriske kvalitetene i steinene. Her er alle detaljer med, 
og alle oppleves like sterkt og like viktig."
(Fra kritikk av utstillingen "Lukket rom - åpent landskap" Bomuldsfabriken Kunsthall 2018)

 

Frida Forsgren har doktorgrad
i kunsthistorie, og arbeider som 
føsteamanuensis ved Universitetet 
i Agder.Hun skriver kritikker i 
Fædrelandsvennen


 

Steinar Elstrøm:

 

 

"..........den røde tråden i hans kunstneriske virke. Som
konsekvent holdning har dette nødvendigvis ført til at han 
har opptrått i hva man for en del år siden ville kalle den 
institusjonelle kunstens marginale områder, men som idag,  
ifølge den relasjonelle estetikken har blitt selve kjernen 
i kunstfeltet."

 

 


Steinar Elstrøm er billedkunstner
og lektor ved Kunsthøgskolen i Oslo 
Som maler er han representert i en 
rekke museer og samlinger, bl.a. 
Museet for samtidskunst og 
arkitektur i Oslo


 

Markus Stabel:

 

 

"Selv om den grunnleggende gramatikken i Wessels bilder 
er basert på klassiske komposisjonsprinsipper, er det alltid 
en "diskusjon" på gang i bildet. Gjennomgående blir de 
etablerte reglene for "god komposisjon" presset, utfordret 
eller innfridd hos publikum møter de betrakterens egne 
referanser, synspunkter og minner. Det er i møtet med om- 
verdenen at bilder får liv, og det er i dette spennet jeg opp- 
lever at Erik Wessels bilder vibrerer."


Som kunstner opererer 
Markus Stabel innenfor 
feltene maleri, video og 
musikk.Til daglig arbeider 
han som utstillingstekniker 
ved Nasonalmuseet for 
kunst, arkitektur og design 
i Oslo.


 

bottom of page