Dette er en logo for billedkustner og professor emeritus Erik Wessel

MITT KUNSTNERSKAP

 

Jeg arbeider på et bredt felt.

 

Som man vil se av min CV har jeg tidligere arbeidet med undervisning på høyskole/universitetsnivå. Jeg gikk av som professor i 2009.

Jeg har i egen praksis beskjeftiget meg med arkitektur, landskapsarkitektur, belysningsdesign, møbel/interiørdesign, utsmykking og videokunst, samt foto og grafikk -  som nå er mine viktigeste områder.

 

Jeg har alltid sett kunstfeltet som bestående av beslektete uttrykk, og har fått dette bekreftet gjennom samarbeid med musikere, ballettdansere/koreografer og ved deltakelse på f.eks. kortfilmfestivalen i Grimstad.

 

Man bør kunne finne dekning for dette ved å gjennomgå min CV. Jeg er premiert i utsmykkings- og arkitekturkonkurranser, og har i det senere hatt mange utstillinger.

 

Jeg ser ingen motsetninger mellom å være mangfoldig og det å være konsentrert innenfor et felt.

For meg er selve dialogen på verkets premisser det sentrale.

 

Jeg har - stort sett - valgt å avgrense problemområdene innenfor de mediene jeg til enhver tid arbeider med.

Når det gjelder f.eks. foto har jeg ofte nedtonet de semantisk/semiotiske aspekter (som jo står spesielt sterkt innenfor fototradisjonen) for å undersøke de maleriske aspektene jeg ikke så ofte finner på dette feltet.

Dette har Tommy Olsson skrevet mye om i sin kritikk i Klassekampen av min siste utstilling i Trafo Kunsthall.

 

For meg er ikke fotografiet en manifestasjon av «Jeg var der» men et forsøk på å etablere «Jeg ER her».

Et tilsvarende budskap er min målsetting for grafikken der det imidlertid handler om et indre rom, i motsetning til fotografiets «ytre» rom.

 

Et av de områder som er særlig viktig for meg er materialvalg. Fordi jeg ser alle ledd i et verk som viktige, blir papir (bomull), print-kvalitetet (oppløsning/blekk) oppklebing (aluminium) og finish (art-glass) viktige valg, særlig når det gjelder foto.

 

Erik Wessel 2017